Acc #32286: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Anivia Diều Hâu

 • Garen Huyết Kiếm

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Sion

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Rammus

 • Anivia

 • Dr. Mundo

 • Veigar

 • Blitzcrank

 • Brand

 • Nasus

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Lux

 • Graves

 • Fiora

 • Yasuo

 • Zed

 • Acc #35367
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 22Skin: 2Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #35035
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 5Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM
 • Acc #35034
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 9Skin: 1Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM