Acc #32641: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Master Yi Kiếm Sĩ Vũ Tru

 • Annie Hoa Hậu

 • Gragas Hai Lúa

 • Oktoberfest Gragas

 • Katarina Đánh Thuê

 • Katarina Cướp Biển

 • Master Yi Xứ Ionia

 • Samurai Yi

 • Ryze Pha Lê Đen

 • Soraka Thánh Nữ

 • Tryndamere Thổ Nhĩ Kỳ

 • Vayne Đồ Long

 • Veigar Siêu Xấu Xa

 • Warwick Sói Điên

 • Riot Kayle

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Urgot

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sion

 • Sivir

 • Soraka

 • Teemo

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Veigar

 • Katarina

 • Vayne

 • Nidalee

 • Poppy

 • Gragas

 • Yorick

 • Garen

 • Riven

 • Lux

 • Draven

 • Yasuo

 • Acc #36260
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 33Skin: 8Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #36133
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 26Skin: 6Ngọc: 3
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #35921
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 37Skin: 5Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #35475
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 32Skin: 16Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #35446
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 29Skin: 7Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #35343
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 29Skin: 7Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #35310
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 35Skin: 6Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #35201
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 36Skin: 7Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM