Acc #32943: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Alistar Hậu Vệ

 • Garen Huyết Kiếm

 • Jax Du Côn

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Alistar

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Brand

 • Nasus

 • Garen