Acc #35150: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Annie Quàng Khăn Đỏ

 • Garen Huyết Kiếm

 • Samurai Yi

 • Nasus Hiệp Sĩ Đen

 • Taric Hồng Ngọc

 • Veigar Pháp Sư

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Teemo

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Tryndamere

 • Cho'Gath

 • Sona

 • Taric

 • Veigar

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Nasus

 • Udyr

 • Poppy

 • Garen

 • Yasuo