Acc #35205: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Galio Thanh Lịch

 • Garen Biệt Kích

 • Master Yi Thợ Săn

 • Miss Fortune Mật Vụ

 • Sivir Thợ Săn

 • Riot Kayle

 • Annie

 • Olaf

 • Galio

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Alistar

 • Ryze

 • Sivir

 • Teemo

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Morgana

 • Malphite

 • Lee Sin

 • Garen

 • Riven

 • Fizz

 • Yasuo