Acc #35973: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Acc #54346 - Riven Vũ Khí Tối Thượng- Yasuo Ma Kiếm
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IIITướng: 66Skin: 28Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #54213 - Ezreal Vũ Khí Tối Thượng
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 79Skin: 29Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #54193 - Lux Thập Đại Nguyên Tố
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IIITướng: 83Skin: 30Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #54123 - Ezreal Vũ Khí Tối Thượng
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: 77Skin: 35Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #54035
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 98Skin: 31Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #54021
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 91Skin: 31Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #53355
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 84Skin: 36Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #53158
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 98Skin: 24Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM