Acc #35973: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Acc #49837
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 94Skin: 29Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #47036
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: 68Skin: 26Ngọc: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #40282
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 101Skin: 31Ngọc: 3
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #39277
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IITướng: 70Skin: 28Ngọc: 3
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM