Acc #35973: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Acc #62995
  Rank Đơn: Vàng IIIKhung: BạcTướng: 85 - Còn 6453 THXTrang Phục: 26Rank ĐTCL: Sắt ILinh Thú: 1
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #65753
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 99 - Còn 263 THXTrang Phục: 50Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 5
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #65249
  Rank Đơn: Đồng IKhung: Chưa có khungTướng: 108 - Còn 3781 THXTrang Phục: 53Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: Chưa có
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #65233
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: BạcTướng: 138 - Còn 8827 THXTrang Phục: 58Rank ĐTCL: Bạc IILinh Thú: 4
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #65215
  Rank Đơn: Sắt IVKhung: ĐồngTướng: 72 - Còn 3571 THXTrang Phục: 52Rank ĐTCL: Sắt IILinh Thú: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #64380
  Rank Đơn: Bạc IVKhung: BạcTướng: 120 - Còn 2344 THXTrang Phục: 54Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 2
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #63220
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: VàngTướng: 87 - Còn 6153 THXTrang Phục: 50Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM
 • Acc #63129
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: BạcTướng: 115 - Còn 4734 THXTrang Phục: 51Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: 1
  350.000 đ CARD 280.000 đ ATM