Acc #36900: Khung Chưa có khung - Rank Rank bạc

 • riven thần kiếm

 • Poppy Vệ Binh Tinh Tú

 • Miss Fortune Vệ Binh Pyjama

 • Ivern Siêu Sao Úp Rổ

 • SKT T1 Olaf

 • Rumble Siêu Nhân Thiên Hà

 • Yasuo Cao Bồi

 • Annie Hoa Hậu

 • Garen Huyết Kiếm

 • Nunu & Willump Máy

 • Poppy Búa Đỏ

 • Sivir Tướng Cướp

 • Sona Cổ Cầm

 • Tristana Cướp Biển

 • Annie

 • Olaf

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Tristana

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Cho'Gath

 • Amumu

 • Rammus

 • Sona

 • Lee Sin

 • Rumble

 • Poppy

 • Yorick

 • Garen

 • Riven

 • Kai'Sa

 • Yasuo

 • Ivern

 • Acc #27278
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: Skin: 0Ngọc: 12
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #25652
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 17Skin: 17Ngọc: 3
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #36354
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 29Skin: 4Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #36300
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 25Skin: 5Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #36282
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 31Skin: 4Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #36280
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 26Skin: 4Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #36251
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 32Skin: 4Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #36227
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 31Skin: 5Ngọc: 2
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM