Acc #36995: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank SS5 Đồng SS6 Bỏ Rank

 • Acc #37113
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 26Skin: 4Ngọc:
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #37112
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 26Skin: 4Ngọc:
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #34035
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 19Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #34005
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 24Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #33834
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 33Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #33823
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 26Skin: 6Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #33812
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 35Skin: 5Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #33803
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 26Skin: 3Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM