Acc #37020: Khung Chưa có khung - Rank Rank đồng

 • Jinx Thợ Săn Xác Sống

 • Ashe Toán Cướp Hắc Ám

 • Garen Huyết Kiếm

 • Singed Cưỡi Sóng

 • Tristana Cướp Biển

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ryze

 • Tristana

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Singed

 • Rammus

 • Veigar

 • Katarina

 • Jarvan IV

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Garen

 • Darius

 • Yasuo

 • Jinx

 • Zed

 • Acc #37113
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 26Skin: 4Ngọc:
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #37112
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 26Skin: 4Ngọc:
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #34035
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 19Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #34005
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 24Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #33834
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 33Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #33823
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 26Skin: 6Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #33812
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 35Skin: 5Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #33803
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 26Skin: 3Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM