Acc #37022: Khung Chưa có khung - Rank Rank đồng

 • Garen Hiệp Sĩ Đen

 • Jarvan IV Giáp Đen

 • Morgana Lưu Đày

 • Riven Đặc Nhiệm Đỏ

 • Trundle Bãi Rác

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Sivir

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Morgana

 • Singed

 • Veigar

 • Trundle

 • Malphite

 • Jarvan IV

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Poppy

 • Ezreal

 • Garen

 • Riven

 • Lux

 • Yasuo

 • Acc #34111
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 16Skin: 2Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #34052
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 30Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #34035
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 19Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #34027
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 30Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #34005
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 24Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #33982
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 35Skin: 5Ngọc: 3
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #33978
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 31Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #33974
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 32Skin: 4Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM