Acc #37082: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Riven Vũ Khí Tối Thượng

 • Shen Vũ Khí Tối Thượng

 • Alistar Địa Ngục

 • Twitch Du Côn

 • Warwick Xám

 • Annie

 • Olaf

 • Galio

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Alistar

 • Sion

 • Sivir

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Twitch

 • Cho'Gath

 • Dr. Mundo

 • Kassadin

 • Irelia

 • Veigar

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Vayne

 • Nasus

 • Poppy

 • Pantheon

 • Garen

 • Riven

 • Shen

 • Lux

 • Graves

 • Kai'Sa

 • Yasuo

 • Lucian