Acc #37112: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Ashe Toán Cướp Hắc Ám

 • Galio Biệt Kích

 • Garen Huyết Kiếm

 • Garen Biệt Kích

 • Annie

 • Galio

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sion

 • Sivir

 • Soraka

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Morgana

 • Evelynn

 • Veigar

 • Malphite

 • Katarina

 • Nasus

 • Poppy

 • Garen

 • Shen

 • Lux