Acc #37151: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Garen Quân Đoàn Thép

 • Ashe Thạch Anh

 • Garen Huyết Kiếm

 • Master Yi

 • Tristana

 • Warwick

 • Ashe

 • Poppy

 • Garen

 • Acc #53738
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 16Skin: 3Ngọc: 2
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM