Acc #37156: Khung Chưa có khung - Rank Rank đồng

 • Garen Huyết Kiếm

 • Garen Biệt Kích

 • Lux Hoàng Tộc

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Sivir

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Shaco

 • Veigar

 • Blitzcrank

 • Ngộ Không

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Gragas

 • Garen

 • Riven

 • Lux

 • Rengar

 • Darius

 • Yasuo

 • Zed