Acc #37163: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • SIÊU PHẨM: Ashe

 • Annie Gô-tích

 • Master Yi Người Được Chọn

 • Annie

 • Master Yi

 • Soraka

 • Teemo

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Jax

 • Sona

 • Corki

 • Blitzcrank

 • Lee Sin

 • Poppy

 • Garen

 • Lux

 • Xerath

 • Jinx