Acc #37166: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Yasuo Kiếm Khách Không Gian

 • Xayah Uyên Ương

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Teemo

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Singed

 • Cho'Gath

 • Amumu

 • Rammus

 • Dr. Mundo

 • Veigar

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Nidalee

 • Poppy

 • Ezreal

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Riven

 • Xerath

 • Fizz

 • Darius

 • Yasuo

 • Zed

 • Xayah

 • Acc #53798
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 26Skin: 3Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #53792
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 18Skin: 5Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #53787
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 27Skin: 4Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #53786
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IITướng: 23Skin: 7Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #53745
  Khung: Chưa có khungRank: Sắt ITướng: 27Skin: 6Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #53743
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 24Skin: 4Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #53741
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 16Skin: 4Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #53703
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 25Skin: 7Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM