Acc #37167: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • SKT T1 Zed

 • Garen Huyết Kiếm

 • Teemo Yêu Tinh Giáng Sinh

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Teemo

 • Ashe

 • Irelia

 • Jarvan IV

 • Brand

 • Garen

 • Yasuo

 • Zed