Acc #37170: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Darius Học Sinh Cá Biệt

 • Garen Huyết Kiếm

 • Twisted Fate

 • Kayle

 • Warwick

 • Caitlyn

 • Brand

 • Garen

 • Darius

 • Acc #37227 Acc siêu rẻ
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 4Skin: 3Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM