Acc #37171: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ

 • Garen Huyết Kiếm

 • Ryze

 • Sivir

 • Teemo

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Jax

 • Nidalee

 • Garen

 • Zed