Acc #37172: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Lee Sin Nốc Ao

 • Darius Hoang Dã Đại Vương

 • Annie

 • Master Yi

 • Ryze

 • Nunu & Willump

 • Jax

 • Lee Sin

 • Poppy

 • Garen

 • Darius

 • Yasuo