Acc #37174: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Garen Sư Vương

 • Garen Huyết Kiếm

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Teemo

 • Tristana

 • Dr. Mundo

 • Renekton

 • Brand

 • Ezreal

 • Garen

 • Yasuo