Acc #37176: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Riven Quán Quân 2016

 • Garen Huyết Kiếm

 • Master Yi

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Cho'Gath

 • Veigar

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Nidalee

 • Garen

 • Riven