Acc #37191: Khung Chưa có khung - Rank Rank đồng

 • Lux Thập Đại Nguyên Tố

 • SIÊU PHẨM: Yasuo

 • Blitzcrank Trùm Phụ

 • Talon Huyết Nguyệt

 • Ashe Thạch Anh

 • Brand Lõi Băng

 • Galio Biệt Kích

 • Garen Huyết Kiếm

 • Jayce Thanh Lịch

 • Kayle Chiến Thần

 • Samurai Yi

 • Pantheon Chiến Binh Thép

 • Renekton Hủy Diệt

 • Galio

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Karthus

 • Rammus

 • Anivia

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Renekton

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Nidalee

 • Poppy

 • Pantheon

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Talon

 • Shen

 • Lux

 • Volibear

 • Fiora

 • Darius

 • Jayce

 • Quinn

 • Yasuo

 • Camille

 • Zed

 • Xayah

 • Sylas

 • Acc #36294
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 28Skin: 6Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #36260
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 33Skin: 8Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #36133
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 26Skin: 6Ngọc: 3
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #35921
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 37Skin: 5Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #35475
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 32Skin: 16Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #35446
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 29Skin: 7Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #35430
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 36Skin: 7Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #35343
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 29Skin: 7Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM