Acc #37219: Khung Chưa có khung - Rank Rank đồng

 • Garen Sư Vương

 • Jinx Mafia

 • Shaco Tâm Thần

 • Tryndamere Thổ Nhĩ Kỳ

 • Olaf

 • Master Yi

 • Miss Fortune

 • Tryndamere

 • Amumu

 • Shaco

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Nasus

 • Ezreal

 • Garen

 • Fizz

 • Jinx

 • Zed

 • Sylas

 • Pyke