Acc #37229: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Alistar Đấu Sĩ

 • Garen Huyết Kiếm

 • Master Yi Xứ Ionia

 • Master Yi

 • Alistar

 • Ashe

 • Garen

 • Acc #37227 Acc siêu rẻ
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 4Skin: 3Ngọc: 2
  10.000 đ CARD 8.000 đ ATM