Acc #37231: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

  • Lee Sin Kiến Tạo

  • Xin Zhao Giác Đấu

  • Xin Zhao

  • Teemo

  • Miss Fortune

  • Tryndamere

  • Amumu

  • Lee Sin

  • Jhin