Acc #37232: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Lee Sin Tuyệt Vô Thần

 • Tristana Phù Thủy

 • Master Yi

 • Teemo

 • Tristana

 • Jax

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Udyr

 • Garen

 • Yasuo