Acc #37233: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Annie Siêu Nhân Thiên Hà

 • Annie

 • Master Yi

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Shaco

 • Dr. Mundo

 • Lee Sin

 • Garen

 • Varus

 • Yasuo

 • Zed