Acc #38276: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Kayle Chiến Thần

 • Annie

 • Xin Zhao

 • LeBlanc

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sion

 • Soraka

 • Teemo

 • Warwick

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Singed

 • Janna

 • Veigar

 • Malphite

 • Katarina

 • Heimerdinger

 • Poppy

 • Garen

 • Fiora

 • Jinx

 • Acc #50187
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: Skin: 0Ngọc: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM