Acc #38320: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Katarina Cướp Biển

 • Poppy Búp Bê

 • Sivir Thợ Săn

 • Alistar Ngưu Ma Vương

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Alistar

 • Sion

 • Sivir

 • Soraka

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Malphite

 • Katarina

 • Renekton

 • Nasus

 • Poppy

 • Acc #50187
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: Skin: 0Ngọc: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM