Acc #38701: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Jayce Giả Kim

 • Brand Hỏa Linh

 • Amumu Hiệp Sĩ

 • Darius Vũ Khí Sinh Học

 • Dr. Mundo Độc Dược

 • Garen Đô Đốc Độc Đoán

 • Singed Công Nghệ

 • Singed Cưỡi Sóng

 • Sivir Thợ Săn

 • Sona Tiên Nữ

 • Riot Kayle

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Sivir

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Singed

 • Karthus

 • Amumu

 • Dr. Mundo

 • Sona

 • Veigar

 • Blitzcrank

 • Malphite

 • Orianna

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Lee Sin

 • Poppy

 • Ezreal

 • Garen

 • Leona

 • Riven

 • Graves

 • Fizz

 • Varus

 • Lulu

 • Darius

 • Jayce

 • Quinn

 • Gnar

 • Yasuo

 • Braum

 • Lucian

 • Ekko

 • Vi

 • Thresh

 • Acc #39131
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 10Skin: 2Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #38614
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 31Skin: 11Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #38386
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 32Skin: 4Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #38367
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 15Skin: 4Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #38067
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 39Skin: 14Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #38054
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 19Skin: 9Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #37926
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 34Skin: 9Ngọc: 2
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #37472
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 50Skin: 10Ngọc: 3
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM