Acc #39124: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Ashe Quán Quân

 • Garen Huyết Kiếm

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Soraka

 • Ashe

 • Janna

 • Brand

 • Garen

 • Acc #50187
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: Skin: 0Ngọc: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM