Acc #39258: Khung Chưa có khung - Rank Đồng II

 • Riven Giả Lập

 • Brand Du Côn

 • Garen Huyết Kiếm

 • Kog'Maw Sa Mạc

 • Galio

 • Kayle

 • Master Yi

 • Ryze

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Amumu

 • Rammus

 • Sona

 • Janna

 • Veigar

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Malzahar

 • Riven

 • Kog'Maw

 • Lux

 • Yasuo

 • Zed

 • Acc #40104
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 21Skin: 8Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #34777
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 19Skin: 2Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #34758
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 21Skin: 2Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #33704
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 22Skin: 2Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #33636
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 22Skin: 1Ngọc: 2
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM