Acc #39324: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Anivia Nữ Hoàng Lễ Hội

 • Brand Hỏa Linh

 • Kog'Maw Cỗ Máy Chiến Đấu

 • Brand Du Côn

 • Graves Vượt Ngục

 • Poppy Thợ Rèn

 • Warwick Sói Điên

 • Annie

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Warwick

 • Ashe

 • Anivia

 • Brand

 • Poppy

 • Garen

 • Kog'Maw

 • Graves

 • Rengar

 • Camille

 • Acc #39100 Neo PAX Sivir
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 20Skin: 3Ngọc: 2
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM