Acc #49084: Khung Chưa có khung - Rank Sắt II

 • Ngộ Không Thương Thủ Thần Thánh

 • Annie Gấu Bé Bỏng

 • Tristana Hỏa Tiễn

 • Varus Hồ Quang

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Tristana

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Jax

 • Evelynn

 • Irelia

 • Veigar

 • Katarina

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Poppy

 • Akali

 • Garen

 • Talon

 • Riven

 • Shen

 • Varus

 • Darius

 • Yasuo

 • Zed

 • Acc #50187
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: Skin: 0Ngọc: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM