Acc #49596: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Taric Huyết Ngọc

 • Tryndamere Thổ Nhĩ Kỳ

 • Warwick Xám

 • Twitch Trung Cổ

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ryze

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Twitch

 • Taric

 • Nasus

 • Garen

 • Lux

 • Yasuo

 • Zed

 • Acc #50187
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: Skin: 0Ngọc: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM