Acc #49603: Khung Chưa có khung - Rank Đồng III

 • Brand Hỏa Linh

 • Udyr Hoang Dã

 • Xin Zhao

 • Fiddlesticks

 • Master Yi

 • Sivir

 • Jax

 • Morgana

 • Twitch

 • Rammus

 • Anivia

 • Veigar

 • Brand

 • Lee Sin

 • Udyr

 • Poppy

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Malzahar

 • Acc #50187
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: Skin: 0Ngọc: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM