Acc #49604: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Xin Zhao Hộ Vệ Vũ Trụ

 • Garen Huyết Kiếm

 • Master Yi Thợ Săn

 • Olaf

 • Twisted Fate

 • Xin Zhao

 • Kayle

 • Master Yi

 • Alistar

 • Teemo

 • Tristana

 • Warwick

 • Irelia

 • Veigar

 • Ngộ Không

 • Lee Sin

 • Poppy

 • Garen

 • Yasuo