Acc #49606: Khung Chưa có khung - Rank Sắt II

 • SIÊU PHẨM: Warwick

 • SIÊU PHẨM: Ashe

 • SIÊU PHẨM: Yi

 • Jax Thần Trượng

 • Warwick Mậu Tuất

 • Pantheon Thợ Săn Xác Sống

 • Ashe Nữ Hoàng Vũ Trụ

 • Lee Sin Nốc Ao

 • Xin Zhao Hộ Vệ Vũ Trụ

 • Garen Quân Đoàn Thép

 • Xin Zhao Đồ Long

 • Akali Nanh Bạc

 • Akali Thợ Săn

 • Garen Huyết Kiếm

 • Mordekaiser Địa Ngục

 • Pentakill Mordekaiser

 • Ryze Pha Lê Đen

 • Trundle Bảo An

 • Warwick Toán Cướp Hắc Ám

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ryze

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Rammus

 • Trundle

 • Brand

 • Lee Sin

 • Poppy

 • Pantheon

 • Mordekaiser

 • Akali

 • Garen

 • Acc #36133
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 26Skin: 6Ngọc: 3
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #34761
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 27Skin: 7Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #34707
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 27Skin: 6Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #34701
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 35Skin: 11Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #34687
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 25Skin: 7Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #34679
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 15Skin: 12Ngọc: 3
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #34639
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 37Skin: 10Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM
 • Acc #34637
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 35Skin: 5Ngọc: 2
  100.000 đ CARD 80.000 đ ATM