Acc #49823: Khung Chưa có khung - Rank Bạc II

 • Acc #38075
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 40Skin: 13Ngọc: 4
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #37818
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IITướng: 45Skin: 9Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #35851
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 53Skin: 8Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #34328
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 41Skin: 12Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #34041 Master Yi Kiếm Sĩ Vũ Trụ
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 68Skin: 14Ngọc: 3
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #34029
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 28Skin: 15Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #34019
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa rank mùa nàoTướng: 47Skin: 11Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM
 • Acc #34016
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 39Skin: 9Ngọc: 2
  150.000 đ CARD 120.000 đ ATM