Acc #49829: Khung Chưa có khung - Rank Bạch Kim I

 • Fiora Phi Kiếm

 • Ivern Siêu Sao Úp Rổ

 • Orianna Vinh Quang

 • Lissandra Tiên Hắc Ám

 • Lissandra Siêu Máy Tính

 • Amumu Hiệp Sĩ

 • Ashe Hoang Dã

 • Garen Huyết Kiếm

 • Garen Chiến Binh Sa Mạc

 • Lissandra Huyết Thạch

 • Lissandra Kiếm Hậu

 • Master Yi Người Được Chọn

 • Warwick Nanh Lửa

 • Annie

 • Galio

 • Kayle

 • Master Yi

 • Alistar

 • Ryze

 • Sivir

 • Soraka

 • Warwick

 • Nunu & Willump

 • Ashe

 • Morgana

 • Amumu

 • Dr. Mundo

 • Janna

 • Veigar

 • Malphite

 • Orianna

 • Brand

 • Poppy

 • Garen

 • Fiora

 • Lissandra

 • Ivern

 • Acc #47049 ACC TRẮNG THÔNG TIN
  Khung: VàngRank: Vàng IITướng: 49Skin: 15Ngọc: 9
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #46272
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng ITướng: 63Skin: 30Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #45893
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 82Skin: 20Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #45373
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 74Skin: 31Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #45251
  Khung: Chưa có khungRank: Vàng IVTướng: 100Skin: 25Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #45188
  Khung: Chưa có khungRank: Bạc IVTướng: 101Skin: 31Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #39242
  Khung: Chưa có khungRank: Đồng IVTướng: 61Skin: 23Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #39230
  Khung: Chưa có khungRank: Sắt IITướng: 65Skin: 19Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM