Acc #49900: Khung Chưa có khung - Rank Chưa Rank

 • Lux Tân Niên

 • Veigar Trùm Cuối

 • Orianna Quả Cầu Tình Ái

 • Corki Nam Tước Đỏ

 • Kennen Karate

 • Kennen Bắc Cực

 • Soraka Khuê Nữ

 • Riot Kayle

 • Annie

 • Vladimir

 • Kayle

 • Sivir

 • Soraka

 • Teemo

 • Morgana

 • Anivia

 • Sona

 • Corki

 • Taric

 • Veigar

 • Swain

 • Orianna

 • Akali

 • Kennen

 • Lux

 • Rengar