Acc #51144: Khung Kim cương - Rank Kim Cương I

 • Acc #51495 ACC TRẮNG THÔNG TIN
  Khung: BạcRank: Bạc IITướng: 79Skin: 25Ngọc: 9
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #51492 ACC TRẮNG THÔNG TIN
  Khung: VàngRank: Vàng IVTướng: 66Skin: 16Ngọc: 9
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #51142 ACC TRẮNG THÔNG TIN
  Khung: ĐồngRank: Đồng ITướng: 97Skin: 27Ngọc: 9
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #36270
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 93Skin: 11Ngọc: 3
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM
 • Acc #34347
  Khung: Chưa có khungRank: Chưa RankTướng: 58Skin: 21Ngọc: 2
  300.000 đ CARD 240.000 đ ATM