Acc #53515: Khung Bạc - Rank Chưa Rank

 • SIÊU PHẨM: Zed

 • Veigar Trùm Cuối

 • Jayce Giả Kim

 • Olaf Thái Thịt

 • TPA Mundo

 • Gangplank Lão Tướng

 • Jarvan IV Giáp Đen

 • Jax Phục Hận

 • Kennen Bắc Cực

 • Quinn Phượng Hoàng

 • Quinn Do Thám

 • Veigar Râu Xám

 • Veigar Siêu Xấu Xa

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Olaf

 • Master Yi

 • Sivir

 • Tristana

 • Warwick

 • Ashe

 • Jax

 • Shaco

 • Dr. Mundo

 • Gangplank

 • Veigar

 • Malphite

 • Jarvan IV

 • Brand

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Kennen

 • Garen

 • Lux

 • Jayce

 • Lissandra

 • Quinn

 • Yasuo

 • Jinx

 • Zed

 • Qiyana

 • Acc #72980
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 71 - Còn 4020 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72783
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 76 - Còn 6838 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72634
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 72 - Còn 5032 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72617
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 73 - Còn 535 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72608
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 75 - Còn 1485 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72598
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 57 - Còn 2515 THXTrang Phục: 14Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72591
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 71 - Còn 704 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM
 • Acc #72587
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 84 - Còn 4408 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  70.000 đ CARD 56.000 đ ATM