Acc #54211: Khung Đồng - Rank Chưa Rank

 • SIÊU PHẨM: Lucian

 • Xin Zhao Hộ Vệ Vũ Trụ

 • SSW Twitch

 • Fiora Ngự Lâm Quân

 • Garen Huyết Kiếm

 • Garen Biệt Kích

 • Jax Phục Hận

 • Miss Fortune Nữ Cao Bồi

 • Soraka Thánh Nữ

 • Veigar Quỷ Lùn

 • Aatrox Công Lý

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Soraka

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Twitch

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Malphite

 • Nocturne

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Nasus

 • Garen

 • Lux

 • Varus

 • Nautilus

 • Fiora

 • Draven

 • Hecarim

 • Darius

 • Kayn

 • Zoe

 • Yasuo

 • Jinx

 • Lucian

 • Zed

 • Aatrox

 • Acc #71971
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 38 - Còn 1575 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #73001
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 31 - Còn 1526 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72982
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 44 - Còn 5663 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72981
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 57 - Còn 2395 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72977
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 49 - Còn 3292 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72975
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 20 - Còn 1542 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72974
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 49 - Còn 3305 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #72972
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 57 - Còn 4262 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM