Acc #54211: Khung Đồng - Rank Chưa Rank

 • SIÊU PHẨM: Lucian

 • Annie Sinh Nhật

 • Xin Zhao Hộ Vệ Vũ Trụ

 • SSW Twitch

 • Fiora Ngự Lâm Quân

 • Garen Huyết Kiếm

 • Garen Biệt Kích

 • Jax Phục Hận

 • Miss Fortune Nữ Cao Bồi

 • Soraka Thánh Nữ

 • Veigar Quỷ Lùn

 • Aatrox Công Lý

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Soraka

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Jax

 • Twitch

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Malphite

 • Nocturne

 • Ngộ Không

 • Brand

 • Nasus

 • Garen

 • Lux

 • Varus

 • Nautilus

 • Fiora

 • Draven

 • Hecarim

 • Darius

 • Kayn

 • Zoe

 • Yasuo

 • Jinx

 • Lucian

 • Zed

 • Aatrox

 • Acc #61995
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 27 - Còn 1450 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Sắt IVLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #61896
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 28 - Còn 1900 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Sắt IVLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #61648
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 26 - Còn 3570 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Đồng IVLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #61646
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 18 - Còn 905 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Sắt IIILinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #61631
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 21 - Còn 395 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Sắt IIILinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #61629
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 8411 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #61605
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 20 - Còn 1170 THXTrang Phục: 10Rank ĐTCL: Sắt IVLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM
 • Acc #61594
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: ĐồngTướng: 29 - Còn 2309 THXTrang Phục: 9Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  50.000 đ CARD 40.000 đ ATM