Acc #54275: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Garen Huyết Kiếm

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ashe

 • Caitlyn

 • Brand

 • Mordekaiser

 • Garen

 • Acc #69740
  Rank Đơn: Bạc IVKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 87 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #69738
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 21 - Còn 25 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Sắt IVLinh Thú: 1
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #69715
  Rank Đơn: Sắt IIKhung: Chưa có khungTướng: 25 - Còn 773 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #69691
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 3205 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #69673
  Rank Đơn: Đồng IIIKhung: Chưa có khungTướng: 23 - Còn 2920 THXTrang Phục: 0Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #69660
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 6 - Còn 2045 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #69656
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 14 - Còn 5269 THXTrang Phục: 1Rank ĐTCL: Sắt IVLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM
 • Acc #69655
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 12 - Còn 4983 THXTrang Phục: 3Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  20.000 đ CARD 16.000 đ ATM