Acc #56172: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • Caitlyn Tiệc Bể Bơi

 • SKT T1 Renekton

 • iBlitzcrank

 • Garen Huyết Kiếm

 • Lee Sin Cổ Điển

 • Miss Fortune Mật Vụ

 • Renekton Cao Bồi

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Master Yi

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Caitlyn

 • Blitzcrank

 • Renekton

 • Lee Sin

 • Nasus

 • Garen

 • Riven

 • Yasuo

 • Zed

 • Acc #73142
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: SắtTướng: 21 - Còn 441 THXTrang Phục: 5Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #70375
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 24 - Còn 201 THXTrang Phục: 6Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #70374
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 28 - Còn 4105 THXTrang Phục: 7Rank ĐTCL: Đồng IILinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM
 • Acc #58772
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 29 - Còn 410 THXTrang Phục: 8Rank ĐTCL: Đồng IVLinh Thú: 1
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM