Acc #56796: Khung Đồng - Rank Chưa Rank

 • SIÊU PHẨM: Ashe

 • Brand Lõi Băng

 • Garen Huyết Kiếm

 • Master Yi Người Được Chọn

 • Miss Fortune Mafia

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Ryze

 • Sivir

 • Soraka

 • Teemo

 • Warwick

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Tryndamere

 • Shaco

 • Dr. Mundo

 • Brand

 • Nidalee

 • Garen

 • Xerath

 • Kayn

 • Kai'Sa

 • Yasuo

 • Ekko

 • Yuumi

 • Acc #71732
  Rank Đơn: Chưa RankKhung: Chưa có khungTướng: 52 - Còn 540 THXTrang Phục: 2Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  40.000 đ CARD 32.000 đ ATM