Acc #58033: Khung Chưa có khung - Rank Chưa rank mùa nào

 • SIÊU PHẨM: Yi

 • Ashe Mũi Tên Tình Ái

 • Garen Huyết Kiếm

 • Irelia Băng Kiếm

 • Jarvan IV Đồ Long

 • Katarina Bão Cát

 • Annie Sinh Nhật

 • Annie

 • Xin Zhao

 • Master Yi

 • Miss Fortune

 • Ashe

 • Jax

 • Evelynn

 • Dr. Mundo

 • Irelia

 • Janna

 • Veigar

 • Caitlyn

 • Katarina

 • Nocturne

 • Jarvan IV

 • Brand

 • Poppy

 • Garen

 • Kha'Zix

 • Acc #66849
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 21 - Còn 230 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #66671
  Rank Đơn: Đồng IVKhung: Chưa có khungTướng: 21 - Còn 4420 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #66536
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 26 - Còn 4011 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: Chưa có
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM
 • Acc #66331
  Rank Đơn: Chưa rank mùa nàoKhung: Chưa có khungTướng: 22 - Còn 1240 THXTrang Phục: 4Rank ĐTCL: Chưa RankLinh Thú: 1
  30.000 đ CARD 24.000 đ ATM